پمپهای پیستونی روغن و گریس

پمپهائی با کیفیت بسیار بالا، طراحی شده برای طول عمر طولانی با هزینه نگهداری کم، نیروی محرکه پمپهای پیستونی هوای فشرده بوده و برای انتقال حجم زیاد روغن و گریس و توزیع با فشار بالا در مسیرهای طولانی کاربرد دارند

pistonepump


 • طول عمر بیشتر
 • طراحی ضد خوردگی
 • طراحی شفت اصلی با پوشش ضدخوردگی
 • کاهش هزینه های تعمیرات
 • تعداد کم قطعات متحرک
 • طراحی خاص برای جلوگیری از یخ زدگی
 • انتقال همگن و یکنواخت
 • طراحی پمپ با حرکت رفت و برگشتی
 • کشاورزی
 • معادن
 • کاغذ
 • تعمیرگاه ها
 • صنایع سنگین
 • حمل و نقل
 • روغن موتور
 • روغن چرخ دنده
 • روغن هیدرولیک
 • روغن
 • گریس
 • روانکاری
 • پمپاژ
 • انتقال مایعات
 • انتقال روغن
 • انتقال گریس

 

مشخصات فنی

پمپ های روغن:

پمپ های روغن  Fast-Ball 1:1  LD Series 3:1  LD Series 5:1  Mini Fire-Ball 225 3:1  Fire-Ball  300      5:1  Fire-Ball  425 3:1  Fire-Ball  425 6:1  Fire-Ball  425 10:1
طول شیلنگ 30 متر 91 متر 91 متر 76 متر 152 متر 76 متر 152 متر 228 متر
تعداد کاربر 1 1تا2 1تا2 1تا2 1تا3 3تا4 3تا4 3تا4
مواد روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور،واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک روغن موتور، واسکازین، ضد یخ، روغن هیدرولیک
ورودی هوا 1/4اینچ 1/4اینچ 1/4اینچ 3/8اینچ 3/8اینچ 1/4اینچ 1/4اینچ 1/4اینچ
ورودی مواد 1-1/2اینچ 1اینچ 1اینچ 1-1/2اینچ 1-1/2اینچ 1-1/2اینچ 1-1/2اینچ 1-1/2اینچ
خروجی مواد 1/2اینچ 1/2اینچ 1/2اینچ 3/4اینچ 3/4اینچ 3/4اینچ 3/4اینچ 3/4اینچ

 

پمپ های گریس:

پمپ های گریس LD Series 50:1  Mini Fire Ball 225 50:1  FireBall  300 50:1  Fire Ball  425 50:1  Fire Ball  425 75:1  Fire Ball  425 15:1  Fire Ball  425 10:1
میزان استفاده سالیانه 3125کیلوگرم 4535کیلوگرم 4535کیلوگرم 9072کیلوگرم 9072کیلوگرم 4535کیلوگرم 9072کیلوگرم
طول شیلنگ 91 متر 30 متر 76 متر 76-152 متر 76-152 متر 76متر 76-152 متر
تعداد کاربر 1تا2 1 1تا2 4 یا بیشتر 4 یا بیشتر 1تا2 4 یا بیشتر
ورودی هوا 1/4اینچ 3/8اینچ 3/8اینچ 1/2اینچ 1/2اینچ 3/8اینچ 1/2اینچ
ورودی مواد Priming Piston Slotted Slotted Slotted Slotted Slotted Slotted
خروجی مواد 1/4اینچ 1/4اینچ 1/4اینچ 3/8اینچ 3/8اینچ 1/4اینچ 1 اینچ