نفت, گاز و پتروشیمی

شرکت پاش‎کار ارائه کننده تجهیزات بروز دنیا جهت اعمال مواد ضدخوردگی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی آماده ارائه سرویس و خدمت کامل در قسمتهای زیر را دارد.

ماشین آلات