شرکت پاش کار جهت همکاری در زمینه های مختلف، جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. در صورت تمایل به همکاری فایل رزومه را از انتهای صفحه دانلود کرده و آن را به آدرس ایمیل های معرفی شده ارسال نمایید.


  • بخش پروژه ها (متقاضیان سمت های زیر لطفاً فرم استخدامی را دانلود و پس از تکمیل به آدرس job22@poshkar.com ایمیل فرمائید)

الف- مدیرپروژه دارای تحصیلات مکانیک، برق یا صنایع  و حداقل ۱۰ سال سابقه کار اجرای نصب صنایع

ب- رئیس بخش رباتیک دارای تحصیلات برق، مکانیک یا مشابه  و حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط

ج- کارشناس رباتیک دارای تحصیلات برق، مکانیک یا مشابه  و حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط


  • بخش فروش (متقاضیان سمت های زیر لطفاً فرم استخدامی را دانلود و پس از تکمیل به آدرس job23@poshkar.com ایمیل فرمائید)

الف- مدیر فروش  دارای حداقل ۵ سال سابقه کار فروش تجهیزات صنعتی و تحصیلات حداقل کارشناسی

ب- کارشناس فروش محصولات صنعتی استاندارد  دارای حداقل ۱  سال سابقه فروش تجهیزات صنعتی و تحصیلات کاردانی یا کارشناسی

ج- بازاریاب فروش برای محصولات صنعتی استاندارد  دارای حداقل ۱  سال سابقه فروش و تحصیلات کاردانی یا کارشناسی

د- کارشناس تعمیر و نگهداری  دارای حداقل ۱  سال سابقه کار تعمیراتی و تحصیلات حداقل دیپلم یا فوق دیپلم فنی


  • بخش خرید و بازرگانی (متقاضیان سمت های زیر لطفاً فرم استخدامی را دانلود و پس از تکمیل به آدرس job24@poshkar.com ایمیل فرمائید)

الف- کارمند انبار  دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط و تحصیلات کارشناسی مدیریت یا مشابه