پمپاژ و انتقال سیالات

بخش دستگاههای انتقال شامل پمپهای دیافراگمی پنوماتیکی(AODD)، پمپهای شیلنگی پریستالتیک، پمپهای دیافراگمی الکتریکی (EODD)، پمپهای پیستونی، تجهیزات نظافتی پرفشار، پمپهای سینوسی برای انواع مواد با ویسکوزیتی کم تا زیاد، جهت انواع کاربردهای صنعتی.

دسته بندی