دستگاه پولیش 1500/ 50 BDP
دستگاه پولیش 1500/ 50 BDP

دستگاه پولیش 1500/ 50 BDP

Polishing machine 1500C 50 BDP
ویژگی محصول
بسیار مناسب برای کف های سرامیکی و پارکت