اسکرابردرایر  B 250 R / R 100
اسکرابردرایر  B 250 R / R 100

اسکرابردرایر B 250 R / R 100

Scrubber dryer B 250 R / R 100
ویژگی محصول
ظرفیت ۰۵۲ لیتری و دارای ۳ چرخ