واترجت آب گرم 5/15 HDS
واترجت آب گرم 5/15 HDS

واترجت آب گرم 5/15 HDS

Hot water jet U 5/15 HDS
ویژگی محصول
کلاس عمودی – برای جابجایی بسیار آسان