پروژه‌‌ کلید در دست (EPC Turnkey) سالن رنگ
customer
سامانه یکپارچه بابت کنترل کامل و Synchronize کردن بخش های خط رنگ
معرفی پروژه
یکپارچه سازی و Synchronize کردن بخش های خط رنگ شامل
سیستم کانوایر، سیستم های شستشوی PT/ED، سیستم تهویه هوا (ARP)، ربات های پاشش رنگ، کوره های خشک کن و پخت، کابین های رنگ آستر و رویه و ...
مشخصات پروژه
کارفرما : شرکت بهمن موتور
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : -
اتمام پروژه : 1383