دستگاه ایرلس برقی مدل 395 کلاسیک گراکو
دستگاه ایرلس برقی مدل 395 کلاسیک گراکو

دستگاه ایرلس برقی مدل 395 کلاسیک گراکو

Ultra 395 PC Electric Airless Sprayer, 230V