دستگاه ایرلس برقی مدل 395 کلاسیک
دستگاه ایرلس برقی مدل 395 کلاسیک

دستگاه ایرلس برقی مدل 395 کلاسیک

Ultra 395 PC Electric Airless Sprayer, 230V