سیستم فرمان و کنترل رنگ پودری واگنر پروژه درسا
customer
سال 1390- تهران -سیستم فرمان و کنترل رنگ پودری واگنر پروژه درسا
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : درسا
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : سیستم فرمان و کنترل رنگ پودری واگنر پروژه درسا
اتمام پروژه : 1390