سیستم فرمان و کنترل رنگ پودری واگنر پروژه لوله و نورد صفا
customer
سیستم فرمان و کنترل رنگ پودری واگنر پروژه لوله و نورد صفا  سال 1399-ساوه
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : لوله و نورد صفا
محل پروژه : ساوه
خدمات پروژه : سیستم فرمان و کنترل رنگ پودری واگنر
اتمام پروژه : 1399