پروژه بن رو سیستم فرمان و کنترل ربات
customer
پروژه بن رو - سیستم فرمان و کنترل ربات - سال 1383 ساوه
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : بن رو
محل پروژه : ساوه
خدمات پروژه : پروژه بن رو سیستم فرمان و کنترل ربات
اتمام پروژه : 1383