سیستم آماده سازی و انتقال رنگ
customer
PMR سیستم آماده سازی و انتقال رنگ پروژه سایپا 1375
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : سایپا
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : سیستم آماده سازی و انتقال رنگ
اتمام پروژه : 1375